6th Grade

The 6th year will be dedicated to their personal

project, and preparation for the Central exam. 

Leerjaar 6

 

Het zesde leerjaar is volledig gewijd aan het maken van een persoonlijk werkstuk en het voorbereiden van het Centraal Examen in de 8 vakken.