Grades 1 - 4 Atheneum

Curriculum

The curriculum will be based on a program that will prepare students to take the national secondary university entrance examination. 

Students will follow all subjects.

Learning will be discovery based in small groups. 

Projects will be cross curricular and connecting the concepts. 

 

Apart from this curriculum the students will acquire 21st Century Skills. These skills will be integrated into the schoolcurriculum and will be evaluated by assessments. 

Leerjaar 1 - 4 VWO

Leerstof

In de eerste vier leerjaren wordt de stof van het VWO zoals opgesteld door de overheid aangeboden. De leerlingen kiezen geen profiel maar volgen alle verplichte vakken van het VWO. 

De vakken worden klassikaal en projectmatig aangeboden, waarbij meerdere vakken bij 1 project geïntegreerd worden.