5th Grade 

In the fifth year, the students will revise the subject material of the first four years and prepare for their final examinations. (the school exams and the Central exam, for which they will earn a university entrance diploma. 

The results of the school exams at the end of the fourth year will determine which subjects or modules need some extra attention during the fifth year. 

Leerjaar 5 

In het vijfde leerjaar herhalen de leerlingen de leerstof van de eerste vier leerjaren in voorbereiding voor de examens (de schoolexamens en het Centraal Examen VWO). De resultaten van de proefexamens aan het einde van leerjaar 4 zullen mede bepalen aan welk vak of vakonderdeel de leerling extra aandacht moet geven.