Workshops

 

In our afternoon program, Monday to Friday, at our Centre for Young Professionals, we offer various workshops.

These workshops allow children the opportunity to discover their interests and talents,

and to acquire qualities and skills that can be applied in all areas of their lives. 

 

 

 

 

Cooking / baking

 • Culinary skills

 • The growing of food

 • Making soap on a natural basis 

 • Making care products on a natural basis

 • Nutrition - food that gives our bodies energy 

 • hygiene - cleanliness

 • safety - working with heat

 • following a recipe - directions and sequence

 • working together - teamwork

 • time - planning and how long it takes to cook various food

 • the properties of herbs and spices

 • allergies - replacing ingredients

 • religious principles - why certain sectors do not eat certain food

 • measurement and conversion

 • growing fruit and vegetables

 • first aid

 

 

 

 

Discovery / Science

Children will follow a program in which their natural curiosity is stimulated and where they also learn technical skills.

skills - how to use tools and which tools are best used for specific actions

materials - which to use for each project

safety - working with tools

Inquiry

The theory and concept of science

Critical thinking

 

 

 

 

 

Technology/ ICT

In this century, technology is indispensable. The children learn about different types of technology. They learn to work on an iPad,  smart phone, camera and computer.

 

skills - how tools are used and which tools are best used for specific actions

Basic computer skills in both apple and microsoft

Powerpoint, Prezzi

materials - which can best be used in the project

coding - 21st century technology - understanding and proficiency in technology

 

 

 

 

Art/ Fashion design

Children are encouraged to explore and follow their own creativity. Each individual has personal insight, an opinion and their own creative thinking.

They are exposed to different ways of creating, and taught the skills to apply that creativity. 

 

To modify a pattern to size - measurement

to pin - safety

to sew - skill

colour coordination - colour coding

finishing a project

expression

fabric

materials

printing

first aid

 

 

 

 

 

Fitness / Drama

The children are introduced to all types of sports.

Being active and having a lot of movement is an important part of a child's development.

Different sports will be offered so that children have the opportunity to discover what their interests and talents are.

During team sports children learn social skills and team work.

During individual sports children learn perseverance and inner strength. 

Children get to know theater; expression, themes, stories, costume making and all the skills needed to create their stage piece.

 

The human body

The importance of movement

safety - movement without injury

How to energise their bodies 

skill of movement  

the rules of the game

techniques

first aid

Expression / expression

Improv

All aspects of theater

 

 

Workshops

 

Op onze BSO op maandag tot en met vrijdag, zijn er elke dag verschillende activiteiten te doen bij ons Centre for Young Professionals. Deze workshops geven kinderen de gelegenheid om te ontdekken waar hun interesses en talenten liggen. Ook leren zij verschillende kwaliteiten en vaardigheden die ze op meerdere vlakken in het leven kunnen toepassen.

 

 

Koken en bakken

De kinderen zullen leren over:

 • Culinaire vaardigheden

 • Het verbouwen van voedsel 

 • Het maken van zeep op natuurlijke basis

 • Het maken van verzorgingsproducten op natuurlijk basis

 • gezonde voeding - voedsel dat ons lichaam energie geeft;

 • hygiëne – handen wassen, schoonmaken, opruimen, afwassen, natuurlijke schoonmaakmiddelen

 • veiligheid - het werken met warmte en messen

 • een recept volgen - richtingen en volgorde

 • samen te werken - teamwork

 • tijd - planning en hoe lang het duurt om verschillende voedingsmiddelen te koken

 • de eigenschappen van kruiden en specerijen

 • allergieën - het vervangen van ingrediënten

 • religieuze principes - waarom bepaalde geloven bepaalde voedingsmiddelen niet eten

 • meten en conversie

 • eerste hulp

 

 

Ontdekken/ experimenteren

Kinderen zullen een programma volgen waarin hun natuurlijk nieuwsgierigheid word geprikkeld en waar ze ook technisch vaardigheden leren.

 

De kinderen zullen leren:

Vaardigheden- hoe ze gereedschap moeten gebruiken

Materialen- welke je het beste kan gebruiken

Veiligheid- het werken met gereedschap

Vragen stellen

De theorie en concept van experimenteren

Kritisch nadenken

 

Technologie/ ICT

In deze tijd is technologie onmisbaar. De kinderen leren over verschillende soorten technologie. Zij leren om te gaan met een ipad, smart phone, camera en computer.

 

De kinderen zullen leren:

vaardigheden - hoe instrumenten gebruikt worden en welke tools worden het best gebruikt voor specifieke acties

Apple, microsoft

Powerpoint, Prezzi

materialen - welke kan je het beste gebruiken bij het project

maat

codering - 21ste-eeuwse technologie - inzicht en vaardigheid in technologie

 

 

Kunst/ Mode

Kinderen worden aangemoedigd om hun eigen creativiteit te ontdekken. Elk individu heeft een eigen inzicht, mening en manier om hun creativiteit te uiten.

Zij worden blootgesteld aan verschillende technieken om iets te kunnen creëren. Daarnaast leren ze verschillenden vaardigheden om deze creativiteit te uiten en vorm te geven.

 

De kinderen zullen leren:

om een patroon op maat aan te passen - meten

pin - veiligheid

naaien - vaardigheid

kleur coördinatie - kleurcodering

het afronden van een project - een proces tot het einde coördineren en uitvoeren

nuttige activiteiten

Printen

Expressie/ uitdrukking

materialen- hoe verschillende materialen worden gebruikt

eerste hulp

 

 

Fitness/Drama

Actief zijn en veel beweging is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een kind. Verschillende sporten zullen aangeboden worden zodat kinderen de kans krijgen om te ontdekken waar hun interesse en talenten liggen.

Kinderen maken kennis met toneel; expressie, thema’s, verhalen, kostuum maken en alle vaardigheden die nodig zijn voor het creëren van hun toneel stuk.

 

De kinderen zullen leren:

Het menselijk lichaam

Het belang van beweging en actief zijn

Verschillende soorten sport

veiligheid - beweging zonder verwondingen

Hoe hun lichaam hun energie kan geven

vaardigheid van beweging

Materialen die bij sport horen

eerste hulp

 

Expressie/uitdrukking

Improv

Alle aspecten van theater