Subjects

 • Dutch language and literature

 • English language and literature

 • Modern foreign language (French / Spanish / German)

 • Math 

 • Science

 • Chemistry

 • Biology

 • Economy

 • History

 • Geography

 • Social studies

 • Art history

 • Physical education

 • Art

 • Drama

 • Music

 • Life skills

 • 21st century skills: critical thinking, creative thinking, problem solving, ICT, coding, communication, collaboration, social skills. 

 

 Vakken

 In het eindrapport van het zesde leerjaar, krijgen de leerlingen een  evaluatie van deze vaardigheden.

 • Nederlandse taal en literatuur

 • Engelse taal en literatuur

 • Moderne vreemde taal (Frans, Spaans of Duits) 

 • Wiskunde A, B en C

 • Natuurkunde

 • Scheikunde

 • Biologie

 • Economie

 • Geschiedenis

 • Aardrijkskunde

 • Maatschappijleer

 • Culturele en kunstzinnige vorming (CKV)

 • Lichamelijke oefening

 • Kunst

 • Drama

 • Muziek

 • Levensvaardigheden

 • 21ste eeuwse vaardigheden: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ICT, communiceren, samenwerken, sociale vaardigheden