Quality

Together with the parents, we strive to create a positive and respectful community.

We have three reporting periods annually, followed by parent teacher meetings.

Parents are welcome to request a meeting throughout the year.

 

It is with pride and pleasure we are able to report that we have not received any complaints over our school.

After school care (BSO)

We are annually required to identify the risks to health and safety at our after school care (BSO). We make a formal health and safety plan where we access all health and safety situations. 

Inspection rapport GGD 2016

Yearly Inspection rapport GGD 2016

Yearly Inspection rapport GGD 2017

Kwaliteit

Wij streven ernaar om op onze school samen met de ouders een positief en respectvol leerklimaat voor de leerlingen te handhaven. We hebben regelmatig contact met de ouders, de leerlingen ontvangen 3 keer per jaar een rapport, waarna er een oudergesprek is. Daarnaast staan wij altijd open voor vragen of opmerkingen. 

We zijn blij en trots te kunnen vermelden dat wij nog geen enkele klacht van ouders hebben ontvangen over onze school. 

BSO

 

Wij zijn verplicht om jaarlijks de gezondheid- en veiligheidsrisico's van onze naschoolse opvang in kaart te brengen (BSO). We maken een gezondheid- en veiligheidsplan  waarin we alle gezondheid- en veiligheidssituaties weergeven. 

 

Inspectie rapport GGD 2016

Jaarlijks inspectie rapport GGD 2016

Jaarlijks inspectie rapport GGD 2017