We are a mindful school
             Mindful about ourselves, our environment,
               our community, our planet, our future.

Wij streven ernaar om op onze school samen met de ouders een positief en respectvol leerklimaat voor de leerlingen te handhaven.

 

We hebben regelmatig contact met de ouders. De leerlingen ontvangen 3 keer per jaar een rapport, waarna er een oudergesprek is. Daarnaast staan wij altijd open voor vragen of opmerkingen. 

De mate waarin ouders actief betrokken zijn bij de 21st Century Global School kan verschillen, maar gelukkig is er regelmatig contact tussen de ouders en de school. Dat is maar goed ook, want goede contacten tussen de school, de ouders en de leerling komt het leerklimaat, de leerprestaties en de ontwikkeling van de leerling ten goede.