Health and safety

We are required to identify the risks to health and safety, annually. We make a formal health and safety plan in which we assess all health and safety situations. 

Inspection rapport GGD 2016

Gezondheid en Veiligheid

We zijn verplicht om jaarlijks de gezondheidsrisico's en veiligheid op school te inventariseren. We hebben een gezondheids- en veiligheidsplan waarin we alle gezondheids- en veiligheidssituaties vermelden. 

Protocol Safety & Heath 2018/ Handleiding Veiligheid & Gezondheid 2018

Yearly Inspection rapport GGD 2016

Yearly Inspection rapport GGD 2017

Yearly Inspection rapport GGD 2018