School fees 

Our annual school fee is 9600,00 euros (all inclusive). 

Payment can be made quarterly or monthly (800 euros per month) as per agreement. A three month term of notice must be given by the parents, in writing, with the intention of leaving the school.


Per family a non-refundable deposit of 1600,00 euros should be paid on enrolment. This amount will go toward our building fund.

Schoolkosten 

Onze jaarlijkse schoolkosten zijn 9600,00 euro’s (inclusief alle kosten). Betaling kan per kwartaal of per maand (800 euro per maand volgens  overeenkomst).

 

Ouders geven drie maanden van tevoren schriftelijk door aan het management dat zij de school verlaten.

 

Per gezin moet een niet-restitueerbare borg van 1600,00 euro worden betaald bij inschrijving. Dit bedrag gaat naar ons bouwfonds.