Academics

We offer a Global IES method. An eclectic symmetry that supports good practice.

The Global IES curriculum reinforces a journey that not only addresses students’ cognitive development, but also their social, emotional, and physical development. 

 

If a child’s learning is continued on a natural bases, according to their individual instinct, with careful guidance, their pleasure in learning will continue. 

The Global IES curriculum is based on this premise. It is designed to enhance a child’s natural instinct and thirst for knowledge.

 

The method incorporates both National and International criteria, and ensures a solid foundation, which allows for streaming into any other form of education.

 

ALL study is conducted in both Dutch and English. 

 

While the Global IES method offers bilingual fluency, the essence of this method is the manner of education. Children acquire the mind-set of independent learning.

 

The teachers guide the children toward the specific objectives.

 

After a foundation explanation on a specific subject, each child's proficiencies and challenges are determined. Children then follow personal projects - individually or in pairs.

 

Proficiency projects allow the child to further their curiosity on a particular subject and explore the subject in depth.

Challenges projects assist the child in their reaching of understanding of the subject.

 

Children present their completed projects to the group.

 

The proficiency projects offer the rest of the group an insight into the chosen subject.

Challenges projects offer examples of achievement.

 

Presentations of these projects serve to promote confidence and pride of accomplishment, as well as presentation skills. 

 

Students are exposed to foundation subjects and taught the relevant skills.

Teachers guide the students in their exploration of discovery

by stimulating their natural curiosity.

 

Both critical thinking and creative thinking are mastered. 

 

 

Levels of Understanding

 

Foundation:

 • Communication- I listen, I hear, I think, I speak.

 • Timelines – weather, seasons, clothing, activities.

 • Environment – sharing and caring.

 • Emotion – feelings, self expression, situations, my body.

 • Knowledge – how to acquire and apply learning.

 • Respect – for ourselves and others.

Subsequent:

 • Communication – language and culture, I question.

 • Timelines – time, structure, planning.

 • Environment – science, water, magnetism.

 • Emotion – relationships.

 • Knowledge –basic inquiry.

 • Respect – for our surroundings

Tertiary:

 • Communication – opinions, dialogue, I understand.

 • Timelines –history, fashion, life cycles.

 • Environment – geography, land, construction, sharing our planet.

 • Emotion – reflection.

 • Knowledge – inference.

 • Respect – for our culture. 

 

 

 

Onderwijs

We bieden een wereldwijde IES methode, dit is een eclectische symetrie dat een goede uitwerking van de lessen ondersteunt. Het wereldwijde IES leerplan omvat niet alleen de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen, maar ook de sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling. 

Als het leren van een leerling op natuurlijke wijze wordt gevolgd, terwijl onder zorgvuldige begeleiding hun natuurlijke instinct wordt gerespecteerd, houdt de leerling plezier in leren. Het Global IES jaarplan is gebaseerd op dit uitgangspunt. Het is ontworpen om het natuurlijke instinct en honger naar kennis te stimuleren. 

De methode omvat zowel nationale als internationale criteria en zorgt voor een solide basis die het mogelijk maakt om naar elke andere vorm van onderwijs door te stromen. 

Al het onderwijs wordt gegeven in Nederlands en Engels.

De Global IES methode biedt vloeiende tweetaligheid, maar de essentie van de methode is de manier van lesgeven. Kinderen moeten daarom onafhankelijk kunnen leren. 

De leerkrachten begeleiden de kinderen richting specifieke doeleinden. Na de uitleg over een onderwerp, bekijken we samen met de leerlingen hun bekwaamheden en uitdagingen.

 

Ze volgen daarna een persoonlijk project, individueel of in groepjes. Projecten met bekwaamheden laten een kind hun nieuwsgierigheid over een bepaald onderwerp ontdekken en het onderwerp grondig onderzoeken.

 

Projecten met uitdagingen geven het kind de kans het onderwerp te leren begrijpen. Bij het presenteren van de projecten aan de groep, krijgen de medeleerlingen inzicht over de bekwaamheden in het gekozen onderwerp, terwijl projecten met uitdagingen voorbeelden aan de groep geven van nieuw behaalde kennis. 

De presentaties van deze projecten geven de leerlingen meer zelfvertrouwen en maakt ze trots op wat ze bereikt hebben, daarnaast leren ze presenteren. 

Leerlingen worden bloot gesteld aan onderwerpen die belangrijk zijn in deze maatschappij en tijd en leren hierbij relevante vaardigheden.

 

De leerkrachten begeleiden de leerlingen tijdens hun ontdekkingstocht door hun natuurlijke nieuwsgierigheid te stimuleren. De leerlingen verwerven kritisch en creatief denken.

Niveau's van begrip

 

Basis:
 • Communicatie - ik luister, ik hoor, ik denk, ik spreek. 
 • Tijdlijnen - weer, seizoen, kleren, activiteiten. 
 • Omgeving - delen en geven om.
 • Emotie - gevoelens, zelfexpressie, situaties, mijn lichaam.
 • Kennis - hoe moet ik leren?
 • Respect - voor onszelf en anderen. 

Daaropvolgend: 

 • Communicatie – taal en cultuur, ik vraag. 

 • Tijdlijnen – tijd, structuur, planning. 

 • Milieu – wetenschappen, water, magnetisme. 

 • Emotie – relaties.

 • Kennis – basisonderzoek.

 • Respect – voor onze omgeving. 

 

Als laatste: 

 • Communicatie – meningen, dialoog, ik begrijp. 

 • Timelines – geschiedenis, mode, levenscyclus. 

 • Omgeving – aardrijkskunde, land, constructie, delen van onze planeet. 

 • Emotie – reflectie.

 • Kennis – conclusie.

 • Respect – voor onze cultuur.

 

 

If you tap into a child's natural instinct to learn, their thirst for knowledge will be unquenchable

       21stCGS

 

 

Wisdom is not defined by the knowledge you have, 

but rather, what you do with that knowledge.

       21stCGS