Questions or Complaints

Problems can arise with parents, pupils and staff at school. If it is not possible to find a solution together, then the National Complaints Committee for Education (LKC) can issue an advice. Your problem can often also be solved by mediation.

 

After a complaint has been submitted, a Secretary of Education Disputes contacts the complainant to discuss which route is best to resolve the complaint.

If a complaint is submitted to the LKC, in consultation with the parties it is first examined whether the complaint can also be handled internally at school. A formal handling of complaints through a procedure at the LKC can thus be prevented. In many cases this method proves to be successful.

 

To submit a complaint to the Complaints Committee no legal assistance is required for filing a complaint. The complainant can do this himself, by letter or by e-mail, addressed to the complaints committee. It is preferable if the complaint is submitted with the complaint form of our website.

To file a formal complaint:

http://onderwijsgeschillen.nl/content/klacht-indienen

Website:

www.onderwijsgeschillen.nl

 

Postal address:

Stichting Onderwijsgeschillen

PO Box 85191 3508 AD Utrecht

Vragen of Klachten 

Op school kunnen problemen ontstaan voor ouders, leerlingen of personeelsleden. Als het met betrokken partijen op school niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) een advies uitbrengen. Het probleem kan vaak ook door mediation worden opgelost. Deze brochure van Stichting Onderwijsgeschillen gaat over de drie routes om een klacht op te lossen.

 

Als een klacht wordt ingediend bij de LKC wordt in overleg met partijen eerst bekeken of de klacht ook intern op school in behandeling kan worden genomen. Een formele klachtbehandeling via een procedure bij de LKC kan zo voorkomen worden. In veel zaken blijkt deze werkwijze succesvol te zijn. 

 

Indienen van een klacht bij de Klachtencommissie

Voor het indienen van een klacht is geen rechtsbijstand vereist. De klager kan dit zelf doen, per brief of per e-mail, gericht aan de klachtencommissie.

Het heeft de voorkeur als de klacht met behulp van het klachtformulier van onze website wordt ingediend.

http://onderwijsgeschillen.nl/content/klacht-indienen.

 

Website:

www.onderwijsgeschillen.nl

 

Adres:

Stichting Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 AD Utrecht