21st Century Global school After school program

Registratie LRKP: 270075665

Our Centre for Young Professionals offers bilingual (Dutch/English) after school care. We offer daily workshops at our after school program, such as ICT, fitness, cooking, art, music, dance, drama, writing workshops and much more.

Our after school care program is for children ages 4-14 years.

 15h00 until 18h00. 

We have a maximum 36 children and 3 teachers. 

If you would like to learn more about our Educational plan mail us for an appointment.

We offer:

- Bilingual program (English / Dutch) 

- An After school package of 5 days a week

- Daily workshops - Centre for Young Professionals

- A unique and challenging program

- Homework support

- A garden for play and gardening, and a gym for active activity

- A nutritious snack

As we are an official BSO, you can apply for childcare allowance (Kinderopvangtoeslag). 

For information about this and the calculation of the personal allowance, go to www.toeslagen.nl.

De naschoolse opvang van de 21ste eeuw Global school.

Registratie LRKP : 27007565

 

Ons ‘Centre for Young Professionals’ biedt een tweetalige naschoolse opvang (Nederlands/ Engels). We bieden dagelijkse workshops, zoals ICT, fitness, koken, kunst, muziek, dans, drama, schrijfworkshops en nog veel meer. 

Onze naschoolse opvang is toegankelijk voor kinderen van 4 - 14 jaar oud  en we hebben een maximum van 36 kinderen met 3 leerkrachten.

15.00 tot 18.00 uur. 

Als u meer wilt weten over ons onderwijsplan is dit beschikbaar op onze school. 

 

Wat bieden wij?:

-  Tweetaligheid (Nederlands / Engels)

-  Een pakket voor 5 dagen naschoolse opvang 

-  Dagelijkse workshops door Centre for Young Professionals

-  Een uniek en uitdagend programma

-  Huiswerk begeleiding

-   Een grote tuin om in te spelen en een gymzaal

-   Een snack

 

We zijn een officiële naschoolse opvang, u heeft recht op kinderopvang toeslag. Voor informatie over de belastingen en de berekening hiervan kunt u ook kijken op www.toeslagen.nl

Voor meer informatie lees ons Pedagogisch beleidsplan. 

Show More