What do we offer?

 

 • A fully bilingual study programme (Dutch/ English). However, students will be working toward the Atheneum examinations

 • Art, drama, sport, music, technology, technique, communication, and social skills are  included in the curriculum

 • A school where students can follow their passion, and learn according to their personal pace, strengths and challenges, within a structured routine

 • Students will be working in accordance with our vision of discovery

 • Motivation for students to realise their full potential. 

 • School hours will be from 09h00-15h00/16h00.

 • The students daily schedule will not be disrupted due to absent staff members.

 • Test week will take place before a school holiday to allow the students to relax during their holiday breaks.  

 • School holidays will be according to North Holland school calendar.

 • We will not base our admissions decisions on the results of the 'CITO' test.

 • A curriculum that accommodates the national PTA (National Examination Program for Secondary students)

 • A daily nutritious, vegetarian lunch will be prepared and eaten by students and teachers.

 

 

 

What are the criteria?

 

 • Students who wish to strive toward excellence.

 • Students who are willing to do the necessary work in    order to realise their full potential

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat bieden wij?

 

 • Een tweetalig onderwijsprogramma (Nederlands en Engels), met als einddoel het behalen van een VWO (atheneum) diploma.

 • Een uitgebreid curriculum waarbij drama, kunst, muziek, technologie, communicatie en sociale vaardigheden veel aan bod komen.

 • Een school waar leerlingen hun passie kunnen volgen binnen een duidelijke structuur.

 • Een school die werkt vanuit een visie die gericht is op gepersonaliseerd leren door te ontdekken.

 • Een school die leerlingen uitdaagt en motiveert om hun volledige potentieel te bereiken.

 • Schooltijden , van 09.00 - 15.00 of tot 16.00 uur. 

 • Toetsen die vlak voor een vakantie of een lang weekend worden afgenomen zodat de leerlingen in de vakantie kunnen ontspannen.

 • Schoolvakanties volgens de landelijke vakantieregeling Noord-Holland.

 • Dagelijks een voedzame vegetarische lunch die de leerkrachten samen met de leerlingen bereiden.

 • Toegang tot onderwijs op VWO niveau, waarbij de CITO-resultaten niet leidend zijn voor de instroom.

 • Een lesprogramma dat het landelijke PTA (Programma van Toetsing en afsluiting) voor het VWO volgt, deze richtlijnen leiden tot landelijke eindexamendoelen. 

 

 

 

Wie zoeken wij?

 • Leerlingen die streven naar excellentie.

 • Leerlingen die bereid zijn zich in te zetten om hun volledige potentieel te bereiken.