Assessments

 

Assessments will be done at the beginning (diagnostic), during (formative) and at the end, of each module (summative). 

Children will be tested on what they have learned and their results will define their proficiencies and challenges.

 

Their personal projects will be determined by the test results.

 

Diagnostic assessments - determine existing knowledge

 

Formative assessments - support students to become better

                                    learners, by monitoring their progress.

 

Summative assessments - provide students with opportunities to

                                      demonstrate what they have learned and                                         gives a clear insight into their

                                       understanding.

 

Practical projects - in order to demonstrate understanding.

 

standardised testing - in order to determine the standard.

 

 

 

Testen

We toetsen aan het begin van elke module (diagnostisch), gedurende een module (formatief) en aan het einde (opsommend). Leerlingen worden getoetst op wat ze hebben geleerd en hun resultaten laten zien wat ze nog moeten leren. 

 

De toetsresultaten bepalen de invulling van hun persoonlijke projecten.

 

Diagnostische toets - het bepalen van de al aanwezige kennis.

Formatieve toets - helpt leerlingen om beter te leren leren door hun leerproces te monitoren.

Opsommende toets - geeft leerlingen de mogelijkheid om te laten zien wat ze hebben geleerd en het geeft inzicht in hun begrip van de leerstof.

Praktische projecten - om te laten zien dat ze de leerstof begrijpen.

 

Gestandaardiseerde toetsen - om de standaard te bepalen per leerling.