Mission & values

 

‘When our head and heart work together, we achieve understanding’. 

IES

 

Our Mission

Our mission is to develop the active and creative minds of our students so that they acquire a sense of understanding for themselves, and empathy for others.

Our vision is to instill in each student:

 

 • To respect themselves and others;

 • to sustain the desire to learn;

 • to see obstacles as challenges;

 • to be resilient and adaptable;

 • to achieve their personal best;

 • to become global citizens who grow up to be socially responsible adults.

 

Motto

‘Everything is easy once you know how’. 

IES

 

We facilitate a social, emotional, creative, conceptual approach, that follows the natural development of a child. 

 

Core values

Respect for ourselves, and others.

 

We inspire a sense of responsibility.

We instill the value of tolerance.

We elicit proficient competency.

We facilitate pleasure in learning. 

Missie en kernwaarden

‘Zodra ons hoofd en hart samenwerken, begrijpen we’.

 

Onze missie

Onze missie is het verruimen van de actieve en creatieve geest van onze leerlingen, waarbij ze zichzelf leren begrijpen en empathie voor anderen ontwikkelen. 

 

De school brengt de leerlingen bij:

 

 • zichzelf en anderen te respecteren;

 • te willen leren;

 • hindernissen als uitdagingen te zien;

 • veerkrachtig te zijn en zich aan te kunnen passen;

 • hun persoonlijke best te bereiken;

 • maatschappelijk verantwoorde wereldburgers te worden.

 

Motto

‘Alles is makkelijk, als je eenmaal weet hoe het moet’.

GIES

 

Wij ondersteunen een sociale, emotionele, creatieve en conceptuele benadering die de natuurlijke ontwikkeling van het kind volgt. 

 

Kernwaarden

Zelfrespect en respect voor anderen is de fundering van onze school.

 

We inspireren verantwoordelijkheidsgevoel.

We brengen de waarde van tolerantie bij.

We ontlokken bekwaamheid in vaardigheden.

We ondersteunen het plezier in leren.

 

 

We are a mindful school

  Mindful about ourselves,

        our environment,

         our community,

            our planet,                 

              our future.

           21st Century Global School

             Korte Verspronckweg 7-9

               2023BS Haarlem

   info@21stcenturyglobalschool.com

            Follow us on FB

Balance Confidence Resilience Respect

21st Century Global School Visie

De rol van de leraar

Als we verwachten dat onze studenten creatieve denkers zijn, moeten we hen begeleiden tot creatieve denkers. Het systeem moet leraren de mogelijkheid bieden om rolmodel te zijn.

Gestandaardiseerde testen lijken een doel op zich te zijn en deze testen zijn gericht op maar één specifiek aspect. Het doel van de verandering zal de rol van de leerkracht moeten zijn en ook de verwachtingen van de leerlingen binnen de structuur, die hen de gelegenheid geeft om creatief en kritisch onderzoek te doen.

 

Leeromgeving

We kunnen niet verwachten dat onze studenten presteren op een niveau dat het systeem niet toestaat. Verandering moet plaatsvinden in de manier waarop leerlingen leren, in de omgeving waarin zij leren en in de vragen die gesteld worden.

De verandering moet zijn in de manier waarop de studenten leren, de omgeving waarin ze leren en de vragen die ze gesteld worden.

We moeten de studenten de tijd en ruimte geven om te leren.

We moeten een omgeving bieden waarin de leerlingen hun volledige potentieel ontwikkelen.

 

Kennis versus vaardigheden

Als we onze leerlingen vaardigheden leren, zullen zij kennis verwerven en in staat zijn om die kennis in de praktijk toe te passen. Als we onze leerlingen alleen kennis meegeven (en hen specifiek testen op alleen die kennis) zullen zij niet leren om de kennis toe te passen. Als je niet in staat bent om kennis toe te passen, wordt het niet meer dan iets dat je weet. 

Met vaardigheden verandert kennis in inzicht, een instrument om toe te passen in de praktijk.

 

Walk the talk

Er wordt veel gesproken over het erkennen van de individualiteit van de leerling; wie ze zijn, wie ze kunnen worden en wie ze zouden moeten zijn. Bijna alle scholen claimen prioriteit te geven aan individuele aandacht, individueel leren en differentiatie etc etc.. In de praktijk wordt van de leerlingen verwacht dat ze op dezelfde manier kennis verwerven. De praktijk komt niet overeen met de theorie. De resultaten blijven achter en tonen daarmee aan dat deze manier van leren niet werkt. Het is mogelijk om iedere leerling zijn individuele weg te laten bewandelen binnen een sterke structuur. En als we positieve resultaten willen, dan is dit precies wat nodig is. 

Het individu

Elk kind is een individu. Iedereen verwerkt informatie op hun eigen persoonlijke manier.

De structuur en doelen zijn hetzelfde, maar het proces is persoonlijk.

 

Samenwerken

Samenwerken met anderen is een uitdaging. Sociale vaardigheden worden geleerd.

 

Onderzoek

Als kinderen de kans krijgen om hun vragen te stellen en de gelegenheid hebben om onderzoek uit te voeren, zal de verzamelde kennis, geleerde kennis worden. 

De vragen die leerkrachten stellen, moeten leidende vragen zijn, richting een specifiek doel. De leidende vragen komen van de leerlingen.

 

Taalvaardigheid

Om vloeiend een andere taal te gaan beheersen, is het nodig voor het kind om de structuur van hun moedertaal te begrijpen. De vaardigheden van hun eerste taal, zal worden overgedragen naar hun tweede (of elke andere) taal. 

Technologie versus oude school

Waarom zouden we moeten kiezen? Leerlingen kunnen in bomen klimmen, forten te bouwen, groenten verbouwen, hinkelen, denkbeeldige theekransjes organiseren, en nog steeds bedreven worden in het coderen, het bouwen van elektronische apparaten, en het programma met een drone. Schoolborden en whiteboards. Sport en xbox te verbinden. De combinatie resulteert in positieve verrijking.