21st Century Skills

 

21st century skills are the skills that prepare

students to become successful members of society, in the largely unknown future that we face. Students will work toward mastering these skills which will be assessed during the final examinations. 

 

The results of these assessments will appear in their final reports. 

 

21st Century Vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden zijn vaardigheden die leerlingen nodig hebben om met plezier en succes mee te doen aan de maatschappij van nu en de toekomst. Leerlingen zullen zich bekwamen in deze vaardigheden, welke zullen worden getoetst in het laatste jaar. 

 

Wat zijn de 21e eeuwse vaardigheden?

In het volgende model is te zien welke vaardigheden de leerlingen zullen beheersen nadat ze op de 21st Century school hun VWO-diploma hebben behaald. 

Het model voor 21e eeuwse vaardigheden zoals het is ontwikkeld door SLO en Kennisnet © SLO/KENNISNET.

Bron: kennisnet.nl, maart 2018